Giới thiệu giải pháp đếm người và nhận diện khuôn mặt Hikvision

Với nhu cầu ngày càng cao của thị trường, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 nguy hiểm như hiện nay, HIKVISION đã có nhiều dòng sản phẩm có tính năng nhận diện khuôn mặt và đếm người. Công cụ này hỗ trợ rất nhiều trong hoạt động kinh doanh, đặt biệt với quy mô lớn. Để hiểu rõ về tính năng này, anh chị xem file bên dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(028) 362 99999