HikCentral Professional – Giải pháp trên 1 nền tảng

Quản lý nhiều hệ thống bảo mật có thể là một thách thức. Với HikCentral Professional, một nền tảng an ninh tích hợp mạnh mẽ, bạn có thể đưa ra quyết định thông minh hơn khi đối mặt với nhiều thách thức an ninh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(028) 362 99999