Smart Switch PoE 16 cổng HIKVISION DS-3E1518P-SI

  • 16 Cổng PoE  và 2 cổng quang sợi
  • Chuẩn IEEE 802.3at / af cho cổng PoE.
  • Quản lý cấu trúc liên kết mạng, đẩy cảnh báo, giám sát tình trạng mạng.
  • Bảo vệ đột biến 6 KV cho các cổng PoE.
  • Máy ảnh AF / AT có thể đạt đến 300 m ở chế độ mở rộng.
  • Cơ quan giám sát PoE để tự động phát hiện và khởi động lại các camera không phản hồi.
  • Các giao thức quản lý lớp 2 khác nhau như STP / RSTP, VLAN, tổng hợp liên kết, SNMP, QoS, v.v.
(028) 362 99999