Smart Switch PoE 8 cổng HIKVISION DS-3E1510P-SI

  • 8 Cổng PoE × gigabit và  2 cổng quang sợi × gigabit.
  • Chuẩn IEEE 802.3at / af cho cổng PoE.
  • Quản lý cấu trúc liên kết mạng, đẩy cảnh báo, giám sát tình trạng mạng.
  • Bảo vệ đột biến 6 KV cho các cổng PoE.
  • Máy ảnh AF / AT có thể đạt đến 300 m ở chế độ mở rộng.
  • Cơ quan giám sát PoE để tự động phát hiện và khởi động lại các camera không phản hồi.
  • Các giao thức quản lý lớp 2 khác nhau như STP / RSTP, VLAN, tổng hợp liên kết, SNMP, QoS, v.v
(028) 362 99999