dịch vu phương việt

SERVICE

Project design


Design service aims to accompany partners to solve the above problems accurately and quickly by drawing design, making preliminary cost estimates, detailed information, … to help customers. get a clear, realistic view and estimate budget to ensure project implementation progress. Phuong Viet has the following solutions:

Surveillance security system

Access control system

Network infrastructure and Wi-fi

DỊCH VỤ

Thiết kế dự án


Bằng cách am hiểu về những Khó khăn và Nguyện vọng của khách hàng đang trăn trởtrong việc lựa chọn tối ưu các Hệ thống An ninh cho Dự án Mới của mình, Phương Việt có riêng cho mình Dịch vụ Thiết kế nhằm đồng hành cùng các Đối tác để giải quyết các vấn đề trên một cách Chính xác, Nhanh chóng bằng cách thực hiện Thiết kế Bản vẽ, Lập dự toán Sơ bộ, Thông tin Đầy đủ,… Giúp cho Quý Khách hàng có được một cái nhìn Chi tiết, Thực tế nhất và Ước lượng được Ngân sách để đảm bảo được tiến độ thực hiện dự án. Phương Việt có những giải pháp chính sau:

Hệ thống an ninh giám sát

Hệ thống kiểm soát ra vào

Hạ tầng mạng và Wi-fi

SERVICE

Solution consulting


With solutions that have been researched and applied through large and small projects, Phuong Viet will definitely help you improve your problems and make it easier to operate by yourself. We have the following solutions:

Surveillance security system

Access control system

Network infrastructure and Wi-fi

CUSTOMER SUPPORT SERVICE

REGISTER FOR SOLUTION CONSULTANTS

[contact-form-7 id=”11901″]