Jamila Khang Điền

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần ĐT & KD Nhà Khang Điền
Địa chỉ: Song Hành, Cao tốc TP.HCM – Long Thành.
Hạng mục: Cung cấp toàn bộ hệ thống CCTV.
Thời gian: 2018

Jamila Khang Điền