Vạn Hạnh Mall

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bắc Bình
Địa chỉ: Số 11 Đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.
Hạng mục: Cung cấp và thi công lắp đặt “Hệ thống an ninh giám sát, hệ thống âm thanh, hệ thống cửa từ siêu thị, hệ thống dây diện, dây mạng”
Thời gian: 2019