Dự án Nhà máy điện gió Lợi Hải 2

Chủ đầu tư: Công ty CP Phong Điện Thuận Bình
Địa chỉ: Lợi Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận
Hạng mục: Cung cấp hệ thống CCTV + Wifi
Thời gian: 08/2021