Nhà xưởng Công Ty Rohto Mentholatum (Việt Nam)

Chủ đầu tư: Công Ty Rohto Mentholatum (Việt Nam)
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, 16 Đường Số 5, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Hạng mục: Cung cấp hệ thống CCTV.
Thời gian: 2019