Dự án Trường Đại Học Văn Lang

Chủ đầu tư: Trường Đại Học Văn Lang
Địa chỉ: 43 Nguyễn Khắc Nhu, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM.
Hạng mục: Cung cấp hệ thống CCTV (Cơ sở 1 và cơ sở 3).
Thời gian: 2018 – 2022

Dự án đại học Văn Lang