Dự án Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm

Chủ đầu tư: Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm
Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM.
Hạng mục: Cung cấp hệ thống CCTV
Thời gian: 2022