THAM GIA TRAINING HIK, NHẬN NGAY QUÀ SIÊU THÍCH.

 Đầu giây Phương Việt gọi, 500 anh em trả lời. Trong tuần này, anh em có một cuộc hẹn quan trọng với Phương Việt đấy. Một buổi training về phần mềm HikPartner Pro dành cho các đại lý, đối tác, khách hàng sẽ diễn ra. Đừng bỏ lỡ nhé

Thông tin chi tiết:

  • Nội dung training: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng về phần mềm HikPartner Pro
  • Thời gian: 15h00 Thứ 5 Ngày 16/02/2023
  • Host: Trần Minh Quân
  • Meeting ID: 761 046 5495
  • Passcode: abcd1234

Link tham gia Zoom Meeting: https://zoom.us/j/7610465495?pwd=QjQ5UVhweWVHa0hBSmZHREhxNWk0UT09