Chấm công kết hợp đo thân nhiệt DS-K1T672DWX-T

  • Màn hình LCD: 7 inch
  • Độ phân giải camera nhiệt: 120 x 160
  • Phạm vi nhiệt độ và độ chính xác: 30-45°C (±0.5 °C)
  • Khoảng cách xác thực: 0.3 – 2 m
  • Phát hiện khẩu trang: Support
  • Đo nhiệt độ nhanh: Support
  • Dung lượng thẻ: 50,000 M1 Desfire Felica
  • Dung lượng mẫu gương mặt: 50,000
(028) 362 99999