Quy định về biển quảng cáo ngoài trời bạn cần biết 2024

Trong việc triển khai chiến dịch quảng cáo ngoài trời, một yếu tố cực kỳ quan trọng là tuân thủ mọi quy định liên quan đến biển quảng cáo ngoài trời. Luật Quảng cáo 2012 đã đưa ra hướng dẫn cụ thể về việc treo và lắp đặt biển quảng cáo và băng rôn. Trong phần sau, chúng tôi sẽ giới thiệu một số thông tin cần biết về các quy định quảng cáo ngoài trời.

Bảng quảng cáo ngoài trời 2023
Bảng quảng cáo ngoài trời 2023

Tình hình quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam

Thị trường quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam đang trải qua một giai đoạn phát triển sôi động và cạnh tranh. Với sự tăng trưởng của nền kinh tế và các lĩnh vực công nghiệp, nhu cầu quảng cáo của các doanh nghiệp đã tăng đáng kể. Đặc biệt, lĩnh vực quảng cáo ngoài trời đang nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành này đang đầu tư đáng kể vào công nghệ và trang thiết bị để tạo ra các sản phẩm quảng cáo ngoại trời hấp dẫn, hiệu quả và an toàn hơn. Hơn nữa, sự phát triển của công nghệ và Internet đã giúp kết hợp quảng cáo ngoại trời với các công nghệ số, tạo ra trải nghiệm tương tác và hiệu quả hơn cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức, bao gồm sự cạnh tranh mạnh giữa các doanh nghiệp và tình trạng treo biển quảng cáo không tuân theo quy định. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải thể hiện sự sáng tạo và đầu tư vào công nghệ để tạo ra các sản phẩm quảng cáo ngoại trời độc đáo, thu hút khách hàng và cạnh tranh hiệu quả trên thị trường.

Mặc dù đã có luật và thông tư về quảng cáo ngoại trời, thậm chí có việc xử phạt vi phạm quy định, vẫn còn các trường hợp vi phạm quy định về đặt biển quảng cáo. Điều này gây ra tác động tiêu cực đến mỹ quan đô thị và quy hoạch đô thị.

Trước tình trạng này, quy định liên quan đến biển quảng cáo ngoài trời liên tục được sửa đổi và cập nhật để bám sát các quy định và áp dụng các biện pháp trừng phạt khi vi phạm.

Các quy định về biển quảng cáo ngoài trời

2.1. Quy định về thiết kế biển quảng cáo và băng rôn quảng cáo

Tại Việt Nam, Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 quy định cụ thể về thiết kế biển quảng cáo và băng rôn quảng cáo, bao gồm:

 • Nội dung quảng cáo: Mọi nội dung quảng cáo phải tuân thủ quy định của pháp luật và không được chứa thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm về sản phẩm hoặc dịch vụ. Tên của sản phẩm hoặc dịch vụ phải được viết bằng tiếng Việt đúng với giấy phép kinh doanh. Logo của sản phẩm phải được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và không được chiếm quá 20% diện tích bảng quảng cáo.
 • Kích thước và hình dạng: Biển quảng cáo và băng rôn quảng cáo phải tuân thủ các quy định về kích thước và hình dạng do Chính phủ và chính quyền địa phương đề ra.
 • Vị trí đặt: Đặt biển quảng cáo và băng rôn quảng cáo phải tuân thủ các quy định của Chính phủ và chính quyền địa phương, và chỉ được đặt ở những vị trí được phép.
 • Thời gian đặt: Thời gian đặt biển quảng cáo và băng rôn quảng cáo phải tuân theo quy định của Chính phủ và chính quyền địa phương, không được đặt quá thời hạn hoặc vượt quá số lượng được phép. Thời hạn đặt băng rôn không được quá 15 ngày.
 • An toàn giao thông: Biển quảng cáo và băng rôn quảng cáo không được tạo ra những tác động tiêu cực đối với an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, việc thiết kế biển quảng cáo và băng rôn quảng cáo cũng phải tuân thủ các quy định về mỹ quan đô thị, không gây ảnh hưởng đến cảnh quan và không làm xâm phạm đến quyền lợi của người khác.

Màn hình LED quảng cáo ngoài trời
Màn hình LED quảng cáo ngoài trời

2.2. Quy định về quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời

 • Việc lắp đặt màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời cần tuân theo luật quảng cáo và các quy định pháp luật liên quan khác, bao gồm cả quy hoạch vùng quảng cáo ngoài trời tại địa phương.
 • Trong quá trình thực hiện quảng cáo trên màn hình chuyên dụng, không được sử dụng âm thanh.
 • Âm thanh chỉ được sử dụng khi quảng cáo không liên quan đến màn hình chuyên quảng cáo.

2.3. Quy định về biển hiệu quảng cáo

Biển hiệu quảng cáo phải bao gồm các thông tin sau:

 • Tên của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có).
 • Tên của doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh, phải trùng khớp với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Địa chỉ và số điện thoại liên hệ.
 • Nội dung và văn bản trên biển hiệu cần tuân theo quy định tại Điều 18 của Luật quảng cáo 2012.
 • Kích thước của biển hiệu quảng cáo phải tuân theo các quy định sau:
 • Đối với biển hiệu đứng, chiều rộng tối đa là 1m, chiều dài không vượt quá 4m và không lớn hơn chiều cao của tòa nhà nơi nó được đặt.
 • Đối với biển hiệu nằm ngang, chiều rộng tối đa là 2m và không vượt quá chiều ngang của mặt tiền của công trình.

Biển hiệu không được che khuất thông thoát hiểm hoặc gây trở ngại cho an toàn giao thông.

Quá trình lắp đặt biển hiệu cần tuân theo các quy chuẩn kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2.4. Quy định về xây dựng biển quảng cáo ngoài trời

Việc xây dựng biển quảng cáo ngoài trời phải tuân theo cả quy định về biển quảng cáo ngoài trời và quy định xây dựng của pháp luật Việt Nam. Dưới đây là các quy định chi tiết về việc xây dựng biển quảng cáo ngoài trời:

 • Loại bỏ biển quảng cáo trái phép: Tất cả biển quảng cáo ngoài trời cần phải được cấp phép và tuân theo quy định về quảng cáo. Các biển quảng cáo không có giấy phép sẽ bị loại bỏ.
 • Vị trí đặt biển quảng cáo: Vị trí đặt biển quảng cáo phải phù hợp với quy định về khoảng cách giữa các biển quảng cáo, đảm bảo an toàn giao thông và không ảnh hưởng đến tầm nhìn của lái xe.
 • Quy định về kích thước và hình dạng: Kích thước và hình dạng của biển quảng cáo phải tuân theo quy định về màu sắc, kích thước, và hình dạng của biển quảng cáo ngoài trời.

Điều kiện kỹ thuật và an toàn: Các biển quảng cáo ngoài trời cần phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và an toàn về cơ khí, điện, vật liệu xây dựng, cấu trúc, vị trí lắp đặt, và khoảng cách giữa các biển quảng cáo.

Thủ tục cấp phép xây dựng: Để xây dựng biển quảng cáo ngoài trời, các doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật. Các thủ tục này thường bao gồm việc chuẩn bị tài liệu, nộp đơn xin cấp phép xây dựng, kiểm tra hiện trường, và thanh toán các khoản phí cấp phép.

Doanh nghiệp phải tuân thủ mọi quy định liên quan và đảm bảo rằng việc xây dựng biển quảng cáo ngoài trời được tiến hành một cách hợp pháp, đảm bảo hiệu suất kinh doanh và tránh các vấn đề pháp lý.

Bảng quảng cáo ngoài trời

Hồ sơ yêu cầu cấp phép quảng cáo ngoài trời

Để đạt được phép xây dựng quảng cáo ngoài trời, doanh nghiệp cần chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ và tuân theo các quy định. Hồ sơ yêu cầu cấp phép quảng cáo ngoài trời thường bao gồm các mục sau:

 • Đơn xin cấp phép xây dựng quảng cáo ngoài trời: Đây là tài liệu yêu cầu cấp phép xây dựng quảng cáo ngoài trời, được gửi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Bản vẽ thiết kế quảng cáo ngoài trời: Bản vẽ này cần trình bày chi tiết về kích thước, hình dạng, vị trí đặt quảng cáo ngoài trời, màu sắc, nội dung quảng cáo và các thông số kỹ thuật liên quan.
 • Giấy phép sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất: Đây là tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất tại nơi quảng cáo ngoài trời sẽ được lắp đặt.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp: Đây là tài liệu chứng minh đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đề nghị cấp phép xây dựng quảng cáo ngoài trời.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật và an toàn về quảng cáo ngoài trời: Đây là tài liệu chứng minh rằng quảng cáo ngoài trời đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và an toàn sau khi kiểm tra bởi cơ quan có thẩm quyền.
 • Các tài liệu và văn bản khác liên quan: Doanh nghiệp cần cung cấp các tài liệu và văn bản khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài các thông tin trên, doanh nghiệp cần lưu ý rằng hồ sơ yêu cầu cấp phép quảng cáo ngoài trời cần phải được chuẩn bị đầy đủ và chính xác theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục liên quan và đảm bảo tuân thủ các quy định về quảng cáo ngoài trời để đạt được hiệu quả kinh doanh và tránh các rủi ro pháp lý.

Quy trình cấp phép xây dựng quảng cáo

Quá trình cấp phép xây dựng quảng cáo thường bao gồm các bước sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ: Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và tuân theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ hồ sơ đã được liệt kê phía trên.
 • Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp hồ sơ yêu cầu cấp phép xây dựng quảng cáo ngoài trời tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương.
 • Kiểm tra hồ sơ: Cơ quan quản lý nhà nước sẽ kiểm tra hồ sơ và yêu cầu bổ sung nếu cần thiết. Thời gian phê duyệt sẽ khoảng 10 ngày.
 • Kiểm tra hiện trường: Cơ quan quản lý nhà nước sẽ kiểm tra hiện trường địa điểm đặt quảng cáo ngoài trời để kiểm tra tính khả thi và đảm bảo an toàn.
 • Xác nhận giấy phép: Nếu hồ sơ và hiện trường đều đáp ứng yêu cầu, cơ quan quản lý nhà nước sẽ xác nhận giấy phép xây dựng quảng cáo ngoài trời cho doanh nghiệp.

Thanh toán phí cấp phép: Doanh nghiệp thanh toán phí cấp phép theo quy định của pháp luật.

Quy định xử phạt vi phạm quảng cáo ngoài trời

Quy định xử phạt vi phạm biển quảng cáo ngoài trời theo Điều 60 Nghị định 158/2013/NĐ-CP và được bổ sung bởi Nghị định 28/2017/NĐ-CP:

 • Phạt tiền từ 1 triệu – 2 triệu đồng: Nếu treo, dựng, đặt bảng quảng cáo sai vị trí đã quy hoạch. Hoặc sai vị trí mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
 • Phạt tiền từ 30 triệu – 40 triệu đồng: Xây dựng bảng quảng cáo đứng (trụ pano quảng cáo) một mặt có diện tích từ 40m2 mà không xin giấy cấp phép.

Phương Việt – Nhà phân phối màn hình LED chính hãng tại Việt Nam

Hiện nay, Phương Việt đang là nhà phân phối thương hiệu màn hình LED Lampro chính hãng tại Việt Nam. Với hơn 6+ trong lĩnh vực màn hình LED cùng nhiều chính sách giá, chương trình hấp dẫn chắc chắn sẽ là một lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN MỚI

Văn Phòng Giao Dịch

412/4 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM

(028) 362 99999

kinhdoanh@phuongviethcm.com

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT
ĐKKD: 2A Phan Văn Trị, P.10, Q. Gò Vấp, TP.HCM
MST: 0314267734